Nowy pojazd RSTW - do sortowania, transportu i manipulacji.

Cała technologia od jednego dostawcy
Nowy pojazd RSTW - do sortowania, transportu i manipulacji.

KÜBLER, NIEMCY: Nowy pojazd RSTW - do sortowania, transportu i manipulacji drewna okrągłego

Zautomatyzowana optymalizacja
Nowy wózek do sortowania i transportu długich kłód z wieloma praktycznymi szczegółami

W tartaku  Kübler jesteśmy dumni, że pozostaliśmy wierni pracy z drewnem budowlanym i odnosimy z nim sukcesy. Ta komfortowa sytuacja jest wynikiem ciągłego rozwoju. W 2017 roku nastąpiła kolej na rozwój placu drewna okrągłego. Ze względu na dobre doświadczenia z firmą Baljer & Zembrod, ponownie zwróciliśmy się do ekspertów w budowie maszyn.

W zakładzie drzewnym firmy Kübler w Haiterbach, w Niemczech, wydajność pracy zaczyna się już na placu drewna okrągłego. Z nowym wózkiem do sortowania, transportu i manipulacji drewna okrągłego firmy Baljer & Zembrod, manipulujemy i sortujemy 27 tysięcy metrów sześciennych drewna świerkowego, jodłowego z drobną domieszką innych gatunków Praca z drewnem okrgzm w tartaku Kübler, bardziej przypomina balet niż brutalną pracę z ciężkim sprzętem. Maszyna cicho i precyzyjnie, przesuwa się po szynach i aktywnie wspiera operatora w precyzyjnej pracy. W płynnym ruchu dźwig chwyta dłużycę i wciąga ją na powierzchnię stołu manipulacyjnego. Szybkie i precyzyjne kapowanie za pomocą zintegrowanej piły do cięcia poprzecznego oznacza początek obróbki - niezależnie od tego, czy praca rozpoczyna się od odziomka czy też końca szczytowego. Ostrze łańcucha zagłębia się z łatwością w drewnie, dzięki zwiększonej prędkości posuwu łańcucha z 11 m/s do 16 m/s.

Urządzenie pomiarowe jest wysuwane do przejazdu pomiarowego i składane po jego zakończeniu. Następnie po jednym naciśnięciu przycisku, maszyna automatycznie podjeżdża do wyznaczonych pozycji, zgodnych ze specyfikacją zamówienia na kłodę do dalszego przerobu. Po wycięciu każdego wyrzynka, jest on automatycznie opisywany, dzięki czemu dalsza produkcja przebiega możliwie szybko i bez zbędnych przestojów", wyjaśnia entuzjastycznie dyrektor zarządzający Jörg Kübler. "Tak więc przy całym tym zgiełku, w kabinie operatora zawsze jest czas na przygotowanie się do następnej pracy lub na kontrolę. Operator może na przykład zaoszczędzić sobie drogi, zbierając na przyczepkę transportową pewną ilość kłód, które mają być natychmiast przeniesione do traka i nie ma potrzeby ich tymczasowo składować na placu, a następnie umieścić je jednocześnie na podajniku zasilającym trak.

Szczegóły, które przekonują

Płynna praca jest zapewniana między innymi przez nową pompę jazdy, która napędza każde koło z osobna poprzez cztery zamknięte obwody hydrauliczne. Unikamy dzięki niej wysokich ciśnień szczytowych, a sam system pracuje na ciśnieniu o połowę niższym niż dotychczas - obecnie jest to 150 bar. Niskie ciśnienie robocze oraz brak poślizgu spowodowany miękką blokadą mechanizmu różnicowego, dodatkowo zwiększa żywotność całego systemu. Od czerwca 2017 r. inwestycja w Haiterbach zapewniła wzrost wydajności. "W przeszłości maszyna pracowała w systemie dwunastogodzinnym, teraz maszyna osiąga swój cel w ciągu około dziesięciu godzin", mówi Kübler. "Przeprowadzamy prace testowe z niektórymi z naszych klientów, aby móc precyzyjnie określić efekt poprawy wydajności", dodaje Peter Schaeidt. Kolejna optymalizacja została również omówiona podczas spotkania na miejscu: rolki przeciwwywrotowe wózka posiadają obecnie montaż, pozwalający na drobne niwelowanie różnego stopnia zużycia torowiska, tak aby zawsze opierały się o stalową belkę szyny, nawet jeśli profil jezdny na dwuteowniku jest zużyty nierównomiernie na całej długości torowiska. "Jesteśmy zawsze wdzięczni za tak konstruktywnych klientów, którzy dzielą się z nami swoimi pomysłami i życzeniami oraz biorą udział w ich realizacji", wyjaśnia Dyrektor Zarządzający Baljer & Zembrod, Peter Schaeidt.


Tartak Kübler, Niemcy
Internet: www.holzwerk-kuebler.de
Założenie: 1850 (jako tartak), 1968 (w obecnej lokalizacji),
Lokalizacja: Haiterbach, Niemcy,
Przetarcie: 27.000 m3/rok, świerk, jodła, daglezja pochodzące z lokalnych lasów,
Zarząd: Georg oraz Jörg Kübler,
Zatrudnienie: 30 (łącznie w tartaku i w dalszym przerobie drewna),
Cecha szczególna: Członek założyciel Inicjatywy Producentów Drewna Litego (MH),
Paleta produktów: kontrolowane jakościowo, suche lite drewno konstrukcyjne marki MH (MH-Plus i MH-Fix) oraz tarcica, produkty strugane i tartaczne produkty uboczne,
Klienci: firmy ciesielskie i budowlane z branży drzewnej z regionu i całego kraju

Wróć

Copyright 2020 Baljer & Zembrod GmbH & Co. KG. Alle Rechte.