Reduktor napływów korzeniowych WRP-STAR

Cała technologia od jednego dostawcy
Reduktor napływów korzeniowych WRP-STAR

HOLZINDUSTRIE SCHWEIGHOFER, RUMUNIA: WRP-STAR, reduktor napłwów korzeniowych

Efektywna koncepcja całości składu drewna okrągłego

Holzindustrie Schweighofer uruchomił najnowszy zakład w październiku 2015 roku w rumuńskiej miejscowości Reci. Grupa zainwestowała 150 milionów euro w tartak - obecnie trzeci w Rumunii - z powiązane z nim zakłady heblowania i pelletu. Zatrudnionych jest tu w pełnym zakresie do 650 osób. Większość drewna okrągłego pochodzi z lasów Rumunii i krajów sąsiednich. Nowy tartak z dalszą obróbką zajmuje powierzchnię 68 hektarów. Wydajność przetarcia w zakładzie w Reci wynosi obecnie 800.000 m3/rok.

Przy tworzeniu koncepcji placu drewna okrągłego, skorzystano z doświadczenia firmy Holtec, mieszczącej się w niemieckiej miejscowości Hellenhtal. Firma ta wykonała projekt oraz dostarczyła mechanizację związaną z transportem drewna na placu. Przy wyborze sprzętu główny nacisk położono na wydajność. Ponadto ważnym czynnikiem były koszty procesu i konserwacji, które są związane z całym cyklem życia instalacji. To wszystko było argumentem przemawiającym  na korzyść firmy Holtec oraz  Baljer & Zembrod, która to firma dostarczyła reduktor napływów korzeniowych WRP-STAR.

Redukcja nabiegów korzeniowych jest przeprowadzana bezpośrednio w ciągu podawczym drewna, za pomocą dwóch wysokowydajnych reduktorów typu WRP-STAR firmy Baljer & Zembrod. Dzięki reduktorowi "STAR" kłody mogą być łagodniej i szybciej transportowane przez maszynę za pomocą opatentowanej, obracającej się pryzmy gwiazdowej, która chroni drewno przed uszkodzeniem, a maszynę przed silnymi uderzeniami. Czasy cyklu WRP-STAR są o ok. 30% krótsze w porównaniu z konwencjonalnymi "szybkimi" reduktorami napływów korzeniowych. Ma to tę wielką zaletę dla tartaków, że przerwy pomiędzy kłodami podawanymi systemem mechanizacji mogą być znacznie zmniejszone podczas transportu.

HS Timber Group (2019: zmiana nazwiska)
Internet: hs.at

Wróć

Copyright 2020 Baljer & Zembrod GmbH & Co. KG. Alle Rechte.