Przepraszamy, ale strona "offcanvas-col1" nie istnieje.

Przepraszamy, ale strona "offcanvas-col2" nie istnieje.

Przepraszamy, ale strona "offcanvas-col3" nie istnieje.

Przepraszamy, ale strona "offcanvas-col4" nie istnieje.

Reduktory średnicy

Cała technologia od jednego dostawcy
Reduktory średnicy

Zaletą tych maszyn jest to, że nawet grube drewno okrągłe po zredukowaniu do zadanej średnicy, może być przetworzone w istniejącej linii przetarcia.

 

Reduktor grubości frezuje kłodę na całej długości do określonej średnicy. Umożliwia to również obróbkę dostępnego grubego drewna w istniejącej linii przetarcia.

W zależności od udziału procentowego grubego drewna w przetwarzanym drewnie okrągłym, reduktor może pracować z różnymi prędkościami i różnymi stopniami automatyzacji.

Przykłady różnych typów reduktorów średnicy:

Maszyna typu 1

Maszyna typu 2

Maszyna typu 3

Prospekty do pobrania:

Copyright 2020 Baljer & Zembrod GmbH & Co. KG. Alle Rechte.