Przepraszamy, ale strona "offcanvas-col1" nie istnieje.

Przepraszamy, ale strona "offcanvas-col2" nie istnieje.

Przepraszamy, ale strona "offcanvas-col3" nie istnieje.

Przepraszamy, ale strona "offcanvas-col4" nie istnieje.

Stacjonarny żuraw sortujący

Projektowane indywidualnie
Stacjonarny żuraw sortujący

Ekonomiczne sortowanie dzięki elektrycznemu napędowi

Żurawie stacjonarne, zamontowane na stałe na fundamencie, są ekonomicznym rozwiązaniem bezpiecznego, szybkiego i niezawodnego przenoszenia ciężkich ładunków. Koszty energii i konserwacji tych żurawi elektrycznych są znacznie niższe niż w przypadku porównywalnych urządzeń przeładunkowych napędzanych olejem napędowym.

Przykłady różnych typów żurawi:

Żuraw stacjonarny LGX

Żuraw stacjonarny OBX V

Żuraw stacjonarny LGX

Wideo

Przykłady różnych typów suwnic:

Copyright 2020 Baljer & Zembrod GmbH & Co. KG. Alle Rechte.